Modele anatomiczne to urządzenia edukacyjne.

Modele anatomiczne są bardzo użyteczne w edukacji anatomii, ponieważ pozwalają studentom i praktykującym fachowcom medycznym szybsze zrozumienie postawy ciała ludzkiego. Są one użytkowane w różnych kontekstach edukacyjnych, takich jak zajęcia w salach wykładowych, praktyka laboratoryjna, a choćby w symulacjach medycznych. Modele anatomiczne wysokiej wierności są szczególnie cenne, ponieważ dają na określone studiowanie formy również pracy…

Czytaj dalej